Daily Archives: เมษายน 24, 2561

รูปแบบของต้นไม้เป็นตัวระบุความสามารถสำหรับการแข่งขันระหว่างต้นไม้ป่า

ทีมงานวิจัยนานาประเทศได้เผยออกมาว่าสามหลักการทำงานอย่างเช่น ความหนาแน่นของไม้พื้นที่เฉพาะของใบและก็ความสูงสูงสุดมีผลต่อการแข่งขันชิงชัยด้วยวิธี หวย ที่สามารถคาดเดาได้ในทุกพื้นที่ป่าทั่วทั้งโลก นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราสามารถตรวจตราคนขับขี่ที่สำคัญของการสืบสานป่าทั่วโลก” Niklaus Zimmermann ผู้ร่วมตั้งจากสถาบันสวิสป่า Snow and Landscape Research WSL ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์กล่าว

การแข่งขันระหว่างต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของพวกเขา ต้นไม้มีอุบายสำหรับเพื่อการจัดการกับเพื่อนบ้านที่ต่างกัน บางบุคคลเติบโตได้เร็วและสูงทำให้ผู้อื่นบดบัง แม้กระนั้นตายไป บุคคลอื่นเติบโตช้าลง แต่ว่ามีชีวิตยืนยาวกว่าคนที่เติบโตเร็วรวมทั้งทิ้งสีให้กับพวกเขาในระยะเวลานาน หวย ความสัมพันธ์กลุ่มนี้มีผลเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้และการทำงานของระบบนิเวศ

การคาดหมายการแข่งขันชิงชัย

ป่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบโลกรวมทั้งมนุษยชาติที่แผ่ขยายไปทั่วระบบนิเวศจากบริเวณเหนือไปจนถึงเขตร้อน ด้วยเหตุนี้นักนิเวศวิทยาจึงมองหาแนวทางการที่จะช่วยทำให้การแข่งขันสามารถคาดคะเนได้ในลักษณะทั่วไปทั่วระบบนิเวศแล้วก็นับหมื่นของต้นไม้ชนิดต่างๆทั่วโลก

งานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยที่ หวย เผยแพร่ในนิตยสาร Nature ได้ทำโดยอาศัยหลักการทำงานของสายพันธุ์ความหนาแน่นของไม้พื้นที่ใบเฉพาะ (SLA พื้นที่ต่อหน่วยของใบแห้งรวมทั้งความสูงสูงสุด ต้นไม้ไม่เหมือนกันในลักษณะพวกนี้อย่างสม่ำเสมอ ต้นป็อปลาร์และก็ต้นเบิร์ชเป็นประเภทที่มีความต้องการแสงและแสดงถึง SLA ที่สูงมากซึ่งมีความหมายว่าใบของพวกมันจะให้แสงส่องผ่านได้มากเวลาที่ต้นบีชมีใบที่หนาขึ้นหมายความว่า SLA ต่ำลงยิ่งกว่าแล้วก็มีความเงางามมากเพิ่มขึ้น ต้นป็อปและไม้เรียวเจริญเติบโตได้เร็วสูงแล้วก็มีความหนาแน่นของไม้ต่ำลงยิ่งกว่าตอนที่ต้นบีชโตช้ากว่าและก็มีความหนาแน่นของไม้สูงขึ้น

ลักษณะของต้นไม้จะเป็นตัว หวยกำหนดระดับของต้นไม้กลางที่ได้รับอิทธิพลจากต้นไม้ใกล้เคียงและระดับใดที่ส่งผลต่อการเติบโตของเพื่อนบ้าน Niklaus Zimmermann ชี้แจงถึงลักษณะเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการแข่งขันชิงชัยที่ไม่ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศภูมิภาคหรือเอกลักษณ์ของสปีชีส์ตามลักษณะงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยใหม่ๆสามารถเป็นรากฐานสำหรับเพื่อการทายความเคลื่อนไหวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชในโลก

สำหรับการศึกษาเล่าเรียนคราวนี้ทีมงานวิจัยเกือบจะ 40 คนได้เก็บรวบรวมข้อมูลป่าดงแห่งชาติรวมทั้งข้อมูลพล็อตการศึกษาเรียนรู้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ล้านต้นในกว่า 140,000 แปลงทั้งโลก Marc Hanewinkel และก็ Niklaus Zimmermann จากสถาบันสวิสป่า Snow and Landscape Research WSL ได้ให้ข้อมูลที่ได้รับมาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์คงคลังของประเทศสวิสเซอร์แลนด์แห่งชาติของสวิสเซอร์แลนด์ NFI ซึ่งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของป่าสวิสเซอร์แลนด์โดยประมาณ 6500 แปลง